المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
ANNU REV MATER RES 1531-7331 5259 16.179 14.495 0.667 18 >10.0 0.01364 7.553
ANNU REV MED 0066-4219 5043 14.603 11.681 4.486 35 7.3 0.01415 4.859
ANNU REV MICROBIOL 0066-4227 8449 12.9 15.214 1.08 25 >10.0 0.01729 7.041
ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 12638 20.614 31.028 3.115 26 >10.0 0.03204 17.076
ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 2116 7.4 8.777 0.737 19 7.8 0.00717 4.347
ANNU REV NUTR 0199-9885 4490 9.158 10.188 0.9 20 >10.0 0.00669 3.775
ANNU REV PATHOL?MECH 1553-4006 2322 25.794 19.915 6.389 18 3.4 0.01352 8.202
ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 7205 21.543 21.644 7.269 26 8.8 0.01426 8.05
ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 7002 13.365 18.121 4.138 29 9.9 0.0188 8.121
ANNU REV PHYSIOL 0066-4278 7914 19.547 18.952 4.905 21 10 0.01765 8.117
Page: ()  1 ...  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79 ...1683   ()