المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 8240 23.333 34.261 2.214 14 >10.0 0.02086 17.239
ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 19420 27.681 31.964 4.312 32 >10.0 0.05145 17.462
ANNU REV BIOMED ENG 1523-9829 3150 10.946 14.566 0.474 19 7 0.0076 5.222
ANNU REV BIOPHYS 1936-122X 1529 12.63 16.591 2.346 26 3.5 0.01386 8.978
ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 8866 17.983 19.806 0.786 28 8.5 0.02617 11.138
ANNU REV CHEM BIOMOL 1947-5438 331 7.512 7.512 1.045 22 2 0.00197 2.739
ANNU REV CLIN PSYCHO 1548-5943 2043 12.422 14.073 1.444 18 4.7 0.00971 5.765
ANNU REV CONDEN MA P 1947-5454 624 15.139 15.139 5.133 15 2 0.00729 11.54
ANNU REV CONTROL 1367-5788 662 1.289 2.973 0.571 28 5.8 0.00212 1.082
ANNU REV EARTH PL SC 0084-6597 4653 8.833 9.861 1.519 27 >10.0 0.01115 5.887
Page: ()  1 ...  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 ...1683   ()