المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
ANN HUM GENET 0003-4800 2301 2.215 2.061 0.354 48 8.8 0.00443 0.696
ANN I FOURIER 0373-0956 1595 0.527 0.844 0.07 57 >10.0 0.00916 1.333
ANN I H POINCARE?AN 0294-1449 1730 1.55 1.572 0.143 42 >10.0 0.01041 1.788
ANN I H POINCARE?PR 0246-0203 623 0.933 0.979 0.32 50 7.9 0.00536 1.257
ANN I STAT MATH 0020-3157 1209 0.736 0.836 0.193 57 >10.0 0.00357 0.855
ANN I SUPER SANITA 0021-2571 482 0.763 0.082 49 5.6 0.00131
ANN INTERN MED 0003-4819 46905 13.976 16.26 4.011 176 9.7 0.11052 7.539
ANN ITAL CHIR 0003-469X 259 0.29 0.286 0.091 33 7.7 0.00047 0.075
ANN LAB MED 2234-3806 26 0.312 77 0
ANN LIMNOL?INT J LIM 0003-4088 472 0.736 1.137 0.25 40 7.4 0.00093 0.347
Page: ()  1 ...  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 ...1683   ()