المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J EXPO SCI ENV EPID 1559-0631 2222 3.187 2.951 0.416 77 6.7 0.00569 0.989
J FAC AGR KYUSHU U 0023-6152 205 0.212 0.216 0.068 74 7.2 0.00032 0.047
J FAC ENG ARCHIT GAZ 1300-1884 114 0.184 0.01 96 4.1 0.00031
J FAM NURS 1074-8407 407 1.073 1.523 0.611 18 7.2 0.00063 0.336
J FAM PLAN REPROD H 1471-1893 389 2.1 1.154 1.52 25 4.8 0.00086 0.304
J FAM PRACTICE 0094-3509 2406 0.669 0.909 0.29 62 >10.0 0.00147 0.273
J FELINE MED SURG 1098-612X 1310 1.08 1.446 0.154 130 4.4 0.00323 0.315
J FIELD ORNITHOL 0273-8570 1291 1.101 1.223 0.024 41 >10.0 0.00191 0.44
J FIELD ROBOT 1556-4959 760 2.152 2.747 0.205 44 4.4 0.00422 1.09
J FIRE PROT ENG 1042-3915 146 0.4 0.788 0 14 7.7 0.00041 0.35
Page: ()  1 ...  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481 ...1683   ()