المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J DAIRY SCI 0022-0302 29407 2.566 3.009 0.401 735 9.5 0.03195 0.601
J DENT 0300-5712 4800 3.2 3.116 0.317 164 6.2 0.00917 0.714
J DENT EDUC 0022-0337 2380 0.989 1.268 0.318 154 7.7 0.00194 0.166
J DENT RES 0022-0345 14711 3.826 4.286 0.732 183 10 0.02325 1.357
J DENT SCI 1991-7902 56 0.347 0.296 0.098 61 0.00016 0.059
J DERMATOL 0385-2407 2206 1.765 1.544 0.458 118 6.8 0.00485 0.46
J DERMATOL SCI 0923-1811 3017 3.52 3.807 0.457 92 5.7 0.00805 1.119
J DERMATOL TREAT 0954-6634 990 1.504 1.535 0.296 71 5.9 0.00237 0.433
J DEV BEHAV PEDIATR 0196-206X 2669 1.75 2.578 0.295 88 7.7 0.00609 0.939
J DEV ORIG HLTH DIS 2040-1744 120 1.207 1.264 0.143 56 2.1 0.00055 0.36
Page: ()  1 ...  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468 ...1683   ()