المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J APPL POLYM SCI 0021-8995 41883 1.395 1.525 0.282 2103 8.3 0.05338 0.32
J APPL POULTRY RES 1056-6171 1465 0.846 1.38 0.049 103 8.4 0.00234 0.368
J APPL PROBAB 0021-9002 2488 0.553 0.782 0.06 83 >10.0 0.00511 0.647
J APPL REMOTE SENS 1931-3195 437 0.876 1.13 0.061 131 3.5 0.00215 0.325
J APPL RES TECHNOL 1665-6423 53 0.355 0.375 0.012 82 0.00012 0.058
J APPL SPECTROSC+ 0021-9037 1064 0.686 0.06 150 9.6 0.00162
J APPL SPORT PSYCHOL 1041-3200 974 1.159 1.771 0.29 31 9.1 0.00146 0.503
J APPL STAT 0266-4763 1156 0.449 0.531 0.067 179 >10.0 0.00351 0.323
J APPL TOXICOL 0260-437X 2526 2.597 2.314 0.604 106 7.2 0.00459 0.566
J APPROX THEORY 0021-9045 1536 0.755 0.812 0.259 85 >10.0 0.00615 0.716
Page: ()  1 ...  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441 ...1683   ()