المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
INVERTEBR REPROD DEV 0792-4259 583 0.52 0.659 0.121 33 >10.0 0.00044 0.195
INVERTEBR SYST 1445-5226 573 1.983 2.013 0.417 36 5.3 0.0017 0.644
INVEST CLIN 0535-5133 174 0.394 0.156 32 6.2 0.00027
INVEST NEW DRUG 0167-6997 2888 3.498 3.262 0.77 278 4 0.00773 0.881
INVEST OPHTH VIS SCI 0146-0404 40182 3.441 3.73 0.571 1002 7.4 0.08357 1.113
INVEST RADIOL 0020-9996 5353 5.46 4.444 1.392 102 6.4 0.01235 1.305
IONICS 0947-7047 1359 1.674 1.635 0.226 115 4.6 0.00337 0.385
IPPOLOGIA 1120-5776 28 0.135 0.149 0 11 0.00005 0.032
IRAN J ALLERGY ASTHM 1735-1502 213 0.653 0.921 0.122 41 4.7 0.00057 0.196
IRAN J ARTHROPOD?BOR 1735-7179 89 1.027 1.011 0 0.00027 0.173
Page: ()  1 ...  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421 ...1683   ()