المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
IND CERAM 1121-7588 87 0.173 0.162 0.00014 0.07
IND CROP PROD 0926-6690 4151 2.468 2.829 0.545 321 4.8 0.00883 0.644
IND ENG CHEM RES 0888-5885 38417 2.206 2.461 0.419 1805 6.9 0.07193 0.636
IND HEALTH 0019-8366 1207 0.87 1.103 0.141 64 6.9 0.00253 0.315
IND LUBR TRIBOL 0036-8792 219 0.402 0.433 0.044 45 7.9 0.00048 0.134
IND MANAGE DATA SYST 0263-5577 1219 1.674 1.65 0.104 67 6.1 0.00186 0.295
IND ROBOT 0143-991X 482 0.69 0.817 0.052 58 6.3 0.00139 0.279
IND TEXTILA 1222-5347 55 0.366 0.251 0.064 47 0.00008 0.023
INDAGAT MATH NEW SER 0019-3577 273 0.206 0.329 0.029 68 >10.0 0.00113 0.394
INDIAN J AGR SCI 0019-5022 776 0.177 0.173 0.035 113 >10.0 0.00105 0.05
Page: ()  1 ...  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372 ...1683   ()