المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
IMMUNOLOGY 0019-2805 9157 3.705 3.369 0.974 114 8.7 0.01917 1.173
IMMUNOPHARM IMMUNOT 0892-3973 1051 1.356 1.359 0.295 149 5.2 0.00184 0.277
IMMUNOTHERAPY?UK 1750-743X 587 2.393 2.346 0.267 90 2.1 0.00295 0.702
IMPLANT DENT 1056-6163 1297 1.404 1.818 0.25 88 6.7 0.00225 0.44
IMPLANTOLOGIE 0943-9692 48 0.169 0.1 30 0.0001
IMPLEMENT SCI 1748-5908 1468 2.372 3.072 0.552 105 3.3 0.00666 0.915
IN PRACTICE 0263-841X 310 0.338 0.323 0.25 76 7.6 0.00043 0.073
IN VITRO CELL DEV?AN 1071-2690 1567 1.289 1.306 0.148 81 >10.0 0.00246 0.359
IN VITRO CELL DEV?PL 1054-5476 1747 1.139 1.533 0.176 74 8 0.00234 0.356
IN VIVO 0258-851X 1919 1.219 1.316 0.276 152 5.9 0.00367 0.292
Page: ()  1 ...  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371 ...1683   ()