المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
IET ELECTR POWER APP 1751-8660 562 1.562 1.633 0.114 79 3.6 0.00413 0.697
IET GENER TRANSM DIS 1751-8687 942 1.414 1.67 0.081 111 3.5 0.00591 0.608
IET IMAGE PROCESS 1751-9659 199 0.895 0.933 0.029 103 2.8 0.00105 0.286
IET INFORM SECUR 1751-8709 71 0.623 0.625 0.026 39 0.00054 0.277
IET INTELL TRANSP SY 1751-956X 182 0.959 1 0.019 53 3.5 0.00101 0.325
IET MICROW ANTENNA P 1751-8725 950 0.836 0.952 0.08 187 3.2 0.00734 0.427
IET NANOBIOTECHNOL 1751-8741 118 1 1.534 0.25 24 4.1 0.0005 0.39
IET OPTOELECTRON 1751-8768 168 0.849 0.815 0.114 44 3.3 0.00102 0.29
IET POWER ELECTRON 1755-4535 546 1.519 1.652 0.094 170 2.7 0.00208 0.371
IET RADAR SONAR NAV 1751-8784 442 0.924 1.187 0.262 84 3.3 0.00246 0.404
Page: ()  1 ...  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367 ...1683   ()