المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
HETEROCYCLES 0385-5414 5766 1.077 0.951 0.334 395 >10.0 0.00696 0.223
HFSP J 1955-2068 333 1.471 2.467 0 4.1 0.0032 1.35
HIDROBIOLOGICA 0188-8897 148 0.302 0.406 0 10 6.6 0.00036 0.123
HIGH ALT MED BIOL 1527-0297 763 2.122 2.128 0.135 37 5.9 0.00221 0.704
HIGH ENERG CHEM+ 0018-1439 569 0.644 0.541 0.328 67 6.3 0.00103 0.126
HIGH ENERG DENS PHYS 1574-1818 433 1.603 1.46 0.843 51 2.9 0.00296 0.705
HIGH PERFORM POLYM 0954-0083 696 0.85 0.989 0.057 88 7.3 0.001 0.215
HIGH PRESSURE RES 0895-7959 1064 0.901 1.039 0.162 68 8.4 0.00316 0.435
HIGH TEMP MAT PR?ISR 0334-6455 178 0.252 0.359 0.066 106 5.7 0.00034 0.082
HIGH TEMP MATER P?US 1093-3611 96 0.113 0.189 0.00018 0.059
Page: ()  1 ...  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343 ...1683   ()