المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EUR REV AGING PHYS A 1813-7253 85 0.909 1.196 0.571 14 0.00026 0.295
EUR REV AGRIC ECON 0165-1587 744 1.854 2 0.257 35 7.6 0.00181 0.899
EUR REV MED PHARMACO 1128-3602 905 1.093 1.091 0.136 389 3.2 0.00258 0.256
EUR SPINE J 0940-6719 7009 2.133 2.542 0.329 313 5.7 0.02157 0.854
EUR SURG 1682-8631 127 0.148 0.267 0.043 69 4.9 0.00028 0.06
EUR SURG RES 0014-312X 958 0.75 1.238 0.159 44 7.8 0.00196 0.346
EUR T ELECTR POWER 1430-144X 395 0.63 0.582 0.23 87 3.6 0.00138 0.188
EUR T TELECOMMUN 1124-318X 875 1.049 0.891 0 >10.0 0.00182 0.298
EUR UROL 0302-2838 17088 10.476 8.083 4.043 211 4.5 0.05503 2.401
EUR UROL SUPPL 1569-9056 861 2.162 1.59 7.222 9 4.9 0.00254 0.521
Page: ()  1 ...  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290 ...1683   ()