المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EUR J OBSTET GYN R B 0301-2115 6310 1.843 1.839 0.213 291 7.7 0.01278 0.554
EUR J ONCOL 1128-6598 83 0.75 0.452 0.182 11 0.00021 0.128
EUR J ONCOL NURS 1462-3889 850 1.685 1.935 0.279 68 4.9 0.00264 0.545
EUR J OPER RES 0377-2217 23560 2.038 2.524 0.311 589 8.1 0.05802 0.972
EUR J OPHTHALMOL 1120-6721 1579 0.912 0.963 0.162 179 5.3 0.0051 0.326
EUR J ORAL IMPLANTOL 1756-2406 258 2.571 2.659 0.364 33 2.9 0.00108 0.677
EUR J ORAL SCI 0909-8836 3045 1.42 2.12 0.284 74 7.7 0.00558 0.671
EUR J ORG CHEM 1434-193X 19346 3.344 3.137 0.746 764 5 0.04777 0.779
EUR J ORTHODONT 0141-5387 2739 1.078 1.455 0.195 123 >10.0 0.00508 0.552
EUR J ORTHOP SURG TR 1633-8065 145 0.181 0.154 0.048 166 4.9 0.00051 0.054
Page: ()  1 ...  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285 ...1683   ()