المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EUR J HOSP PHARM?S P 2047-9956 12 0.235 51 0
EUR J HUM GENET 1018-4813 7172 4.319 3.923 1.437 206 4.9 0.02544 1.464
EUR J IMMUNOL 0014-2980 20974 4.97 4.768 0.739 322 8.1 0.05771 1.977
EUR J IND ENG 1751-5254 165 1.596 1.39 0.028 36 3.2 0.00088 0.424
EUR J INFORM SYST 0960-085X 1268 1.558 2.422 0.421 38 6.3 0.00353 0.876
EUR J INORG CHEM 1434-1948 16310 3.12 2.951 0.728 622 5.2 0.03497 0.666
EUR J INTEGR MED 1876-3820 65 0.559 0.658 0.218 55 0.00018 0.127
EUR J INTERN MED 0953-6205 1818 2.049 1.947 0.497 161 3.9 0.00596 0.545
EUR J LIPID SCI TECH 1438-7697 3019 2.266 2.314 0.255 165 5.4 0.00746 0.584
EUR J MASS SPECTROM 1469-0667 651 1.259 1.208 0.15 40 5.7 0.00193 0.387
Page: ()  1 ...  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283 ...1683   ()