المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EUR J COMBIN 0195-6698 1376 0.658 0.676 0.185 124 7.6 0.01183 0.832
EUR J CONTRACEP REPR 1362-5187 771 1.808 1.636 0.167 48 5 0.00215 0.455
EUR J CONTROL 0947-3580 636 1.25 1.052 0.487 39 7.9 0.00221 0.65
EUR J DENT EDUC 1396-5883 537 1.012 1.325 0.194 62 5.4 0.00088 0.241
EUR J DERMATOL 1167-1122 2268 1.756 2.189 0.352 91 6.2 0.00575 0.681
EUR J DRUG METAB PH 0378-7966 540 0.944 0.84 0.297 37 >10.0 0.0005 0.189
EUR J ECHOCARDIOGR 1525-2167 2413 2.394 2.235 0 3.7 0.00987 0.712
EUR J EMERG MED 0969-9546 848 1.021 0.97 0.243 70 6.7 0.00185 0.292
EUR J ENDOCRINOL 0804-4643 9665 3.136 3.575 0.744 234 6.3 0.02348 1.107
EUR J ENTOMOL 1210-5759 1256 0.918 1.108 0.225 71 7.5 0.00265 0.346
Page: ()  1 ...  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 ...1683   ()