المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
ENDOCR RES 0743-5800 585 1.026 1 0.167 24 >10.0 0.00045 0.368
ENDOCR REV 0163-769X 13166 14.873 22.16 3.5 26 >10.0 0.02051 7.796
ENDOCR?RELAT CANCER 1351-0088 4611 5.261 5.172 0.734 94 5.6 0.01449 1.75
ENDOCRIN METAB CLIN 0889-8529 2264 3.792 3.563 0.19 42 7.8 0.00525 1.169
ENDOCRINE 1355-008X 2645 2.25 2.028 1.124 153 6.4 0.00482 0.518
ENDOCRINOLOGIST 1051-2144 164 0.116 0.106 0 9.9 0.00014 0.026
ENDOCRINOLOGY 0013-7227 46219 4.717 4.833 1.005 559 9 0.07763 1.497
ENDOKRYNOL POL 0423-104X 349 1.07 0.091 66 2.9 0.00091
ENDOSCOPY 0013-726X 8401 5.735 5.355 1.514 144 5.8 0.01925 1.407
ENDOSKOPIE HEUTE 0933-811X 26 0.133 0.081 37 0.00006
Page: ()  1 ...  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265 ...1683   ()