المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
DIVERS DISTRIB 1366-9516 4336 6.122 5.743 0.935 107 4.6 0.01676 1.966
DIVING HYPERB MED 1833-3516 93 0.66 0.541 0.448 29 0.00016 0.067
DM?DIS MON 0011-5029 397 0.704 1.134 0.231 39 7 0.00087 0.317
DNA CELL BIOL 1044-5498 2712 2.344 2.396 0.601 218 7 0.00487 0.594
DNA REPAIR 1568-7864 5101 4.274 4.021 0.598 97 5.1 0.02582 1.904
DNA RES 1340-2838 1998 4.425 5.46 0.821 39 6.8 0.00536 1.876
DOC MATH 1431-0643 346 0.706 0.816 0.1 30 7.7 0.00295 1.239
DOC OPHTHALMOL 0012-4486 1521 1.542 2.159 0.265 49 9.3 0.00288 0.688
DOKL BIOCHEM BIOPHYS 1607-6729 216 0.322 0.339 0.087 80 4.4 0.00063 0.081
DOKL CHEM 0012-5008 265 0.392 0.344 0.092 76 4.9 0.00065 0.088
Page: ()  1 ...  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249 ...1683   ()