المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
DIGEST ENDOSC 0915-5635 729 1.61 1.262 0.155 97 3.3 0.0022 0.322
DIGEST LIVER DIS 1590-8658 3631 3.162 2.96 0.799 159 4.9 0.01086 0.845
DIGEST SURG 0253-4886 1503 1.472 1.719 0.17 53 7.4 0.00334 0.529
DIGESTION 0012-2823 2402 1.94 2.159 0.274 95 9.1 0.00432 0.622
DIGIT INVEST 1742-2876 182 0.63 0.768 0.111 36 4.3 0.00043 0.149
DIGIT SIGNAL PROCESS 1051-2004 1725 1.918 1.871 0.137 124 5.9 0.00503 0.628
DIS AQUAT ORGAN 0177-5103 5223 1.734 2.103 0.305 131 8.8 0.00634 0.53
DIS COLON RECTUM 0012-3706 12462 3.336 3.273 0.515 171 9 0.02016 0.976
DIS ESOPHAGUS 1120-8694 1592 1.642 1.676 0.349 106 5 0.00469 0.498
DIS MARKERS 0278-0240 1245 2.14 2.479 0.198 81 4.6 0.00402 0.691
Page: ()  1 ...  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246 ...1683   ()