المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CURR PROTEOMICS 1570-1646 218 0.828 0 23 3.5 0.00075
CURR PSYCHIAT REP 1523-3812 1646 3.23 0.477 86 4.9 0.00601
CURR SCI INDIA 0011-3891 7727 0.905 1.043 0.358 285 8.5 0.01034 0.298
CURR SIGNAL TRANSD T 1574-3624 79 0.446 0.425 0.167 30 0.00026 0.111
CURR SPORT MED REP 1537-890X 612 1.513 0.367 49 4.7 0.00179
CURR STEM CELL RES T 1574-888X 683 2.963 0.674 46 3.5 0.00238
CURR THER RES CLIN E 0011-393X 545 0.446 0.46 0.118 17 >10.0 0.00036 0.115
CURR TOP DEV BIOL 0070-2153 2246 6.912 6.467 0.762 42 4.9 0.01137 3.325
CURR TOP MED CHEM 1568-0266 4850 3.702 3.885 0.655 177 5 0.0131 1.044
CURR TOP MEMBR 1063-5823 231 1.062 0.889 0 14 5.7 0.00108 0.428
Page: ()  1 ...  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234 ...1683   ()