المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CURR EYE RES 0271-3683 3740 1.71 1.702 0.304 158 9.8 0.00587 0.515
CURR GENE THER 1566-5232 1362 5.318 4.322 0.61 41 4.3 0.00421 1.154
CURR GENET 0172-8083 3020 2.41 2.27 0.6 25 >10.0 0.00323 0.731
CURR GENOMICS 1389-2029 919 2.475 2.842 0.133 60 3.8 0.00443 0.886
CURR HEMATOL MALIG R 1558-8211 222 1.852 0.625 40 2.6 0.00104
CURR HIV RES 1570-162X 1042 2.033 1.941 0.448 87 4.3 0.00396 0.609
CURR HYPERTENS REP 1522-6417 1415 3.744 2.741 0.605 76 4.7 0.00447 0.859
CURR ISSUES MOL BIOL 1467-3037 534 3.65 4.096 1 6 6.8 0.00114 1.245
CURR MED CHEM 0929-8673 12773 4.07 4.471 0.627 475 5.5 0.03101 1.189
CURR MED IMAGING REV 1573-4056 193 0.429 0.665 0.121 33 5.5 0.00067 0.237
Page: ()  1 ...  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227 ...1683   ()