المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CRETACEOUS RES 0195-6671 2094 1.63 2.024 0.715 123 7.2 0.00397 0.601
CRIT CARE 1466-609X 10657 4.718 5.248 0.976 209 4.4 0.03978 1.706
CRIT CARE CLIN 0749-0704 1313 1.952 2.117 0.3 40 7.4 0.00318 0.731
CRIT CARE MED 0090-3493 32733 6.124 6.401 2.614 363 7.2 0.06902 2.037
CRIT CARE NURSE 0279-5442 484 0.899 1.25 0.314 35 5.9 0.00109 0.331
CRIT CARE RESUSC 1441-2772 473 1.507 0.39 41 4.4 0.00209
CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 979 2.892 3.69 0.591 22 7.6 0.00118 0.774
CRIT REV BIOCHEM MOL 1040-9238 2729 5.578 8.032 1.233 30 8.8 0.00837 3.819
CRIT REV BIOTECHNOL 0738-8551 1377 5.095 5.966 0.952 21 7.5 0.00232 1.504
CRIT REV CL LAB SCI 1040-8363 1026 3.783 5.143 0.571 14 8.6 0.00164 1.487
Page: ()  1 ...  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 ...1683   ()