المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
COGN NEUROPSYCHOL 0264-3294 1960 1.517 2.299 1.087 23 9.5 0.00301 0.933
COGN NEUROSCI?UK 1758-8928 126 2.192 2.192 0.48 25 2.3 0.0008 0.872
COGN SYST RES 1389-0417 290 0.75 1.072 0.333 30 6 0.0009 0.412
COGN TECHNOL WORK 1435-5558 235 0.659 0.1 30 6.7 0.00052
COGNITIVE PSYCHOL 0010-0285 5464 4.047 5.531 0.84 25 >10.0 0.0062 3.129
COLD REG SCI TECHNOL 0165-232X 1670 1.293 1.424 0.182 121 7 0.00359 0.402
COLEOPTS BULL 0010-065X 497 0.398 0.324 >10.0 0.00051 0.128
COLLECT CZECH CHEM C 0010-0765 2186 1 0.784 0 >10.0 0.00222 0.224
COLLECT MATH 0010-0757 250 0.786 0.606 0.038 26 >10.0 0.00124 0.715
COLLEGIAN 1322-7696 190 0.729 0.107 28 4.6 0.00055
Page: ()  1 ...  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202 ...1683   ()