المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CLEFT PALATE?CRAN J 1545-1569 3367 1.238 1.51 0.188 117 >10.0 0.00358 0.425
CLEV CLIN J MED 0891-1150 1652 3.4 3.191 0.679 53 5.8 0.00435 0.97
CLIM DYNAM 0930-7575 8653 4.231 4.869 0.914 336 6.1 0.0328 2.292
CLIM PAST 1814-9324 1392 3.556 4.231 0.724 134 3.2 0.01134 2.231
CLIM RES 0936-577X 3070 2.684 3.071 0.732 82 8.1 0.00772 1.203
CLIMACTERIC 1369-7137 1267 1.961 1.995 0.706 85 4.8 0.00326 0.494
CLIMATIC CHANGE 0165-0009 9862 3.634 4.57 0.611 303 6.8 0.02825 1.78
CLIN ANAT 0897-3806 2046 1.159 1.399 0.434 136 6.4 0.00443 0.387
CLIN APPL THROMB?HEM 1076-0296 1009 1.016 1.165 0.51 96 4.6 0.00248 0.304
CLIN AUTON RES 0959-9851 1086 1.478 1.412 0.514 37 8.5 0.00186 0.465
Page: ()  1 ...  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 ...1683   ()