المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CHIL J AGR RES 0718-5839 171 0.553 0.612 0 89 3 0.00071 0.148
CHILD ADOL MENT H?UK 1475-357X 312 0.635 0.176 34 5.7 0.00096
CHILD CARE HLTH DEV 0305-1862 2002 1.7 1.915 0.284 102 6.1 0.00524 0.602
CHILD NERV SYST 0256-7040 3872 1.241 1.402 0.134 291 7.1 0.00834 0.425
CHILD NEUROPSYCHOL 0929-7049 1017 2.243 2.213 0.216 37 6.9 0.0025 0.778
CHIM OGGI 0392-839X 386 0.539 0.404 0.047 106 4.4 0.00115 0.105
CHIMIA 0009-4293 1408 1.045 1.226 0.184 114 6.7 0.00318 0.353
CHIN J INTEGR MED 1672-0415 514 1.059 1.032 0.168 131 3 0.00103 0.143
CHIN J MECH ENG?EN 1000-9345 247 0.263 0.018 163 4.2 0.0005
CHIN J OCEANOL LIMN 0254-4059 553 0.577 0.106 123 3.9 0.00168
Page: ()  1 ...  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182 ...1683   ()