المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CHEMOECOLOGY 0937-7409 824 1.945 2.007 0.481 27 8.1 0.00157 0.647
CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 4880 2.291 2.432 0.253 154 9.5 0.00615 0.597
CHEMOSENS PERCEPT 1936-5802 135 1.317 1.365 0.129 31 3.3 0.00078 0.466
CHEMOSPHERE 0045-6535 39087 3.137 3.634 0.499 752 6.5 0.07776 0.931
CHEMOTHERAPY 0009-3157 1415 2.066 1.76 0.14 57 7.3 0.00233 0.384
CHEMPHYSCHEM 1439-4235 11279 3.349 3.388 0.768 487 4.7 0.03951 1.142
CHEMPLUSCHEM 2192-6506 93 0.697 132 0
CHEMSUSCHEM 1864-5631 5056 7.475 7.951 1.189 286 2.6 0.0208 2.004
CHEST 0012-3692 44596 5.854 6.42 3.394 307 8.6 0.08109 2.188
CHIANG MAI J SCI 0125-2526 186 0.516 0.075 67 4 0.00043
Page: ()  1 ...  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181 ...1683   ()