المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CHEM PROCESS ENG?INZ 0208-6425 161 0.394 0.281 0.054 37 4.9 0.00039 0.069
CHEM REC 1527-8999 1375 4.377 4.814 1.533 30 5.8 0.00343 1.397
CHEM RES CHINESE U 1005-9040 846 0.735 0.593 0.175 229 3.5 0.00131 0.077
CHEM RES TOXICOL 0893-228X 10785 3.667 4.013 0.807 259 7.1 0.02119 1.078
CHEM REV 0009-2665 112596 41.298 45.795 14.335 176 8.2 0.22661 14.294
CHEM SCI 2041-6520 4845 8.314 8.33 2.771 458 1.4 0.02121 2.833
CHEM SENSES 0379-864X 3798 3.222 2.932 0.733 75 8.5 0.00612 0.916
CHEM SOC REV 0306-0012 47646 24.892 30.181 7.997 390 3.5 0.17841 8.854
CHEM SPEC BIOAVAILAB 0954-2299 208 0.65 0.586 0.097 31 9 0.00031 0.14
CHEM TECH FUELS OIL+ 0009-3092 161 0.116 0.105 0 73 >10.0 0.00015 0.022
Page: ()  1 ...  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179 ...1683   ()