المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CEPHALALGIA 0333-1024 6982 3.485 3.456 0.795 122 7.2 0.01324 0.928
CERAM INT 0272-8842 7158 1.789 1.968 0.368 1091 4.6 0.01634 0.457
CERAM?SILIKATY 0862-5468 267 0.418 0.48 0.103 29 6.5 0.00075 0.17
CEREAL CHEM 0009-0352 5743 1.251 1.4 0.156 45 >10.0 0.00345 0.381
CEREAL FOOD WORLD 0146-6283 778 0.64 0.811 0 25 >10.0 0.00055 0.248
CEREAL RES COMMUN 0133-3720 646 0.549 0.234 0.071 56 5.6 0.0015 0.058
CEREB CORTEX 1047-3211 21409 6.828 7.463 2.05 258 6 0.07548 3.13
CEREBELLUM 1473-4222 1301 2.595 3.066 0.575 106 4.5 0.00482 0.953
CEREBROVASC DIS 1015-9770 5062 2.814 3.212 0.48 127 5.5 0.01674 1.123
CERNE 0104-7760 274 0.215 0.373 0.033 60 7 0.00071 0.142
Page: ()  1 ...  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174 ...1683   ()