المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CELL STRUCT FUNCT 0386-7196 1063 1.647 2.381 0.588 17 >10.0 0.00152 1.029
CELL TISSUE BANK 1389-9333 549 1.171 0.232 69 5.2 0.00158
CELL TISSUE RES 0302-766X 9857 3.677 3.047 1.122 230 9.5 0.01518 0.912
CELL TRANSPLANT 0963-6897 4014 4.422 3.982 0.43 230 4.2 0.00874 0.795
CELLS TISSUES ORGANS 1422-6405 1951 1.961 2.433 0.455 99 5.9 0.00489 0.705
CELLULOSE 0969-0239 3273 3.476 3.749 0.476 189 4.8 0.00688 0.795
CEM WAPNO BETON 1425-8129 94 0.385 0.07 43 0.00016
CEMENT CONCRETE COMP 0958-9465 4299 2.523 3.359 0.363 146 7.2 0.01013 1.146
CEMENT CONCRETE RES 0008-8846 13854 3.112 3.746 0.441 170 9.9 0.01712 1.222
CENT EUR J BIOL 1895-104X 394 0.818 0.936 0.158 120 3.1 0.00143 0.219
Page: ()  1 ...  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172 ...1683   ()