المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CATENA 0341-8162 4618 1.881 2.528 0.45 140 9 0.00783 0.789
CATHETER CARDIO INTE 1522-1946 6859 2.514 2.308 0.782 308 5.7 0.01932 0.753
CBE?LIFE SCI EDUC 1931-7913 347 1.188 0.136 44 4.1 0.00186
CELEST MECH DYN ASTR 0923-2958 1982 2.319 2.035 0.394 66 >10.0 0.00446 0.819
CELL 0092-8674 178762 31.957 34.366 6.499 415 8.5 0.58942 19.327
CELL ADHES MIGR 1933-6918 764 2.336 2.298 0.536 56 3 0.005 0.894
CELL BIOCHEM BIOPHYS 1085-9195 1596 1.912 2.7 0.448 116 5.6 0.00501 0.922
CELL BIOCHEM FUNCT 0263-6484 1636 1.854 1.819 0.333 96 5.2 0.00382 0.438
CELL BIOL INT 1065-6995 3174 1.64 1.681 0.265 166 6 0.00692 0.431
CELL BIOL TOXICOL 0742-2091 1253 2.338 2.159 0.471 34 6.9 0.00236 0.547
Page: ()  1 ...  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168 ...1683   ()