المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CANCER CELL INT 1475-2867 577 2.093 2.471 0.192 52 4.1 0.00172 0.64
CANCER CHEMOTH PHARM 0344-5704 7899 2.795 2.793 0.614 280 6.1 0.01705 0.725
CANCER CONTROL 1073-2748 1325 3.593 0.312 32 6.4 0.00332
CANCER CYTOPATHOL 1934-662X 1768 4.434 3.857 0.714 42 5.8 0.00428 1.062
CANCER DISCOV 2159-8274 639 10.143 10.143 2.972 71 1.3 0.00456 6.196
CANCER EPIDEM BIOMAR 1055-9965 20067 4.559 4.703 0.812 260 6.2 0.05883 1.685
CANCER EPIDEMIOL 1877-7821 800 2.232 2.38 0.559 152 2.4 0.00405 0.777
CANCER GENE THER 0929-1903 2700 2.945 2.805 0.425 106 6.1 0.00612 0.766
CANCER GENET CYTOGEN 0165-4608 3601 1.929 1.536 0 8.7 0.00611 0.476
CANCER GENET?NY 2210-7762 174 1.915 1.915 0.246 69 1.4 0.00106 0.736
Page: ()  1 ...  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 ...1683   ()