المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
BEST PRACT RES CL HA 1521-6926 1274 2.808 2.825 0.146 48 5.1 0.00463 0.986
BEST PRACT RES CL OB 1521-6934 1652 2.016 2.504 0.364 66 5.8 0.0045 0.766
BEST PRACT RES CL RH 1521-6942 2138 3.55 3.693 0.373 59 5.5 0.00636 1.147
BETON? STAHLBETONBAU 0005-9900 265 0.444 0.324 0.271 85 4.7 0.00119 0.166
BIO?MED MATER ENG 0959-2989 712 1.087 1.224 0.024 42 7.2 0.00129 0.329
BIOACOUSTICS 0952-4622 270 0.889 1.446 0.273 11 >10.0 0.00052 0.532
BIOANALYSIS 1757-6180 1318 3.253 3.044 0.723 195 2 0.00361 0.533
BIOCATAL BIOTRANSFOR 1024-2422 802 0.895 1.051 0.189 53 7.7 0.00105 0.232
BIOCELL 0327-9545 286 0.575 0.776 0 13 7.1 0.0004 0.181
BIOCHEM BIOPH RES CO 0006-291X 78511 2.406 2.5 0.395 1755 8.5 0.13568 0.778
Page: ()  1 ...  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 ...1683   ()